Icon Collap
Tiến độ

Tiến độ

30/10/2017 - huydev

Cập nhập tiến độ ngày 5/3/2018 – Tòa B chuẩn bị lên tầng 2. Tòa A đã xong phần đế

Cập nhập tiến độ ngày 3/5/2018 – Tòa B đã đổ xong tầng 8

Cập nhập tiến độ ngày 3/5/2018 – Tòa A đang đổ cột tầng 2

Cập nhập tiến độ ngày 23/9/2018 – Tòa A đang đổ cột tầng 19 (hình 1)

Cập nhập tiến độ ngày 23/9/2018 – Tòa A đang đổ cột tầng 19 (hình 2)

Cập nhập tiến độ ngày 23/9/2018 – Tòa B đang đổ cột tầng 26

Chia sẻ:
Bình luận